آگهی

ژوئن 30, 2024

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت زرین معدن آسیا(سهامی عام) به شماره ثبت ۶۲۸۵ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰ به سرمایه ثبت شده ۳٫۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال   بدینوسیله هیئت مدیره شرکت زرین معدن آسیا(سهامی عام) […]
دسامبر 10, 2020

نحوه برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰ به موجب آگهی منتشره روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ مبنی بر دعوت به […]
ژوئن 29, 2020

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت زرین معدن آسیا(سهامی عام) به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰  برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ بدینوسیله از سهامداران محترم یا نمایندگان […]
جولای 14, 2019

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) شماره ثبت ۶۲۸۵  و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰   برای سال مالی منتهی به […]
مارس 18, 2017

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت زرین معدن آسیا

به شماره ثبت ۶۲۸۵  و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰  با سرمایه ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین نماینده […]