ژوئن

ژوئن 6, 2015

شفاف‌سازی اطلاعات در اجلاس معدنی

برای اینکه در بخش معدن و صنایع معدنی شاهد توسعه اقتصادی باشیم ورود سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی و جذب آنها در این حوزه لازم و واجب است تا به این وسیله شرایط خوبی در معادن حاصل شده و شاهد شکوفایی این بخش باشیم.
ژوئن 3, 2015

کاغذ بازی باعث افزایش هزینه ها در بخش معدن شده است

بروکراسی موجود در بخش معدن و صنایع معدنی ایران یکی از موانع اصلی جذب سرمایه گذار خارجی است.
ژوئن 1, 2015

ایران از سرمایه گذار خارجی در بخش معدن حمایت می کند

رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران بر حمایت کامل دولت از سرمایه گذاران خارجی تاکید کرد.