خط مشی کیفیت

شرکت زرین معدن آسیا به عنوان یکی از تولید کنندگان کنسانتره سرب وروی درکشور به منظور حفظ و ارتقاء کیفیت محصولات خود،سیستم مدیریت مبتنی بر استاندارد ISO:90001 را در شرکت برقرار نموده است.لذا در این راستا رئوس خط مشی کیفی خود را به شرح ذیل اعلام میدارد.

اهداف کیفیت شرکت به شرح زیر می باشد:

• توسعه توانمندی نیروی انسانی از طریق آموزش های مستمر

• کاهش هزینه ها در جهت تحقق بهبود مستمر تمامی فعالیتها

• سازگارنمودن نظام مدیریت کیفیت شرکت با سیستم های نوین مدیریت کیفیت

• حفظ و ارتقاء سطح رضایت مشتریان از طریق درک نیازها و انتظارات آنها و تعهد در قبال برآورده سازی آنها

• توسعه بازار از طریق ارائه محصولات متنوع و با کیفیت و دستیابی به بازار های جهانی

• کسب رضایت ذینفعان از طریق کسب سود بیشتر

 

مدیریت ارشد خود را متعهد میداند که نسبت به ارتقاء مستمر اثر بخشی مدیریت اهتمام داشته و ازدرک خط مشی کیفیت در سراسر شرکت اطمینان یابد و همچنین خط مشی کیفیت شرکت را به منظور اطمینان از تناسب دائمی آن با نیازمندیهای شرکت مورد بازنگری قراردهد. مدیریت ارشد اعتقاد راسخ دارد که اهداف این خط مشی و خواسته های این سیستم کیفیت با همکاری کلیه مدیران در چهار چوب مسئولیتها و اختیارات وعمل به وظایف محوله میسر خواهد شد.