کنسانتره

آوریل 3, 2017

“روی” در محاصره جو منفی

گزارشات موسسات مالی دنیا در خصوص روی دوشنبه 7 فروردین 96 منتشر شده و ارایه کننده تحلیلهای متفاوت بازار این فلز است.
جولای 11, 2016

تحلیل فلزات پایه

سرب خدشه دار شدن ظاهر سرب از بهترین عملکرد در میان فلزات پایه در سال گذشته به بدترین عملکرد در این سال رسیده است.تصور ما بر […]