کرباسیان

دسامبر 23, 2015

حوادث ناشی از کار باید به صفر برسد.

رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اعلام کرد: حوادث ناشی از کار در بخش ایمنی ، بهداشت و محیط زیست باید به صفر برسد.
نوامبر 10, 2015

منابع سطحی برخی معادن ایران رو به پایان است

معاون وزیر صنعت از انتقال تکنولوژی اکتشافات عمیق معادن به ایران از سوی آفریقای جنوبی خبر داد و گفت: منابع سطحی برخی معادن کشور از جمله انگوران رو به پایان است.
آگوست 15, 2015

استرالیا خواستار تقویت همکاری با بخش معدن ایران شد

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام کرد: مسئول روابط اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) استرالیا خواستار از سرگیری و تقویت روابط با ایران در حوزه معادن و صنایع معدنی با توجه به توانمندی و فرصت های آن شد.