همایش تخصصی سرب و روی

فوریه 9, 2015

اولین همایش تخصصی سرب و روی ۲۸ بهمن ماه بر گزار می شود

اولین همایش چشم انداز صنعت سرب و روی بازار 28 بهمن سال جاری توسط معدن 24 و شرکت زرین معدن آسیا در اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران برگزار می شود.