همايش سرب و روي و بازار

ژانویه 6, 2015

نشست خبری نخستین همایش سرب و روی و بازار کشور:تنها ۴۰ درصد ظرفیت انگوران فعال است

طبق مذاكرات به عمل آمده با طرف ترك، پس از رفع معضلات گمركي ماهانه ۱۰هزار تن خاك به كشور وارد مي‌شود.