نظام مهندسی معدن

آوریل 18, 2016

ارتقاء جایگاه سازمان نظام مهندسی معدن، ضرورتی عاجل

بیش از یک دهه از تشکیل سازمان نظام مهندسی معدن در ایران میگذرد و در حال حاضر با عضویت بیش از 32 هزار نفر از کارشناسان بخش معدن، به یک نهاد مهم حرفه ای در سطح کشور تبدیل شده است.
آوریل 9, 2016

حضور ایمیدرو در ۴ همایش جذب سرمایه‌گذاری

ایمیدرو طی پاییز 94، در چهار همایش جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی حضور یافت.
دسامبر 9, 2015

اولین جلسه مشترک نظام مهندسی معدن و کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران

در این جلسه که به میزبانی نظام مهندسی ایران صورت گرفت، رییس خانه اقتصاد ایران و اعضاء کمیسیون معدن نقطه نظرات خود را در زمینه مسائل، مشکلات و در مقابل راهکارهای حوزه معدن مطرح نمودند.