نتیجه

دسامبر 16, 2014

پیروزی نمایندگان ایران در دومین روز مسابقات واترپلوی جام باشگاه های آسیا

دومین روز مسابقات واترپلو جام باشگاه های آسیا با برتری نمایندگان ایران به پایان رسید.
دسامبر 15, 2014

ایلنا / جشنواره گل زرین معدن آسیا مقابل افغانستان

نخستین روز مسابقات واترپلوی جام باشگاه های آسیا با برتری زرین معدن آسیا و آستانه به پایان رسید.