مک‌لوئد

فوریه 17, 2016

معادن جهان، زیرذره‌بین بیمه‌گرها و سرمایه‌گذاران

معادن جهان با نظارت شدیدتر سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بیمه مواجه خواهند شد