موسوی

آگوست 2, 2015

معادن ماه، چشم به راه معدنکاران

هزینه معدنکاری در سطح کره ماه کمتر از تکمیل بزرگترین پروژه‌های تولید گاز از ذخایر زیرزمینی است.