مهرداد شکوهی رازی

آگوست 2, 2015

طراحی نامناسب معادن

طراحی معادن جزو اصول پایه و اولیه فعالیت‌های معدنی محسوب می‌شود.