معدنکاری فضایی

آگوست 23, 2015

چند گام تا تحقق رویای معدنکاری در فضا

انسان نسبت به بهره‌برداری از منابع معدنی سیاره‌ها دیگر مصمم‌تر می‌شود. به تازگی یکی از دانشمندان نجوم، ارزش منابع معدنی کرات دیگر را بر آورد کرده است.