علی غنی‌زاده ضرغامی

اکتبر 4, 2016

پیش‌بینی آینده سرب و روی

مشاور معدنی کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با پیش بینی آینده دو فلز سرب و روی به این سوال پاسخ می دهد که آیا سرمایه گذاری در این دو حوزه مطلوب است یا نه؟