سومین کارگاه آموزشی بین المللی فرآوری سنگ آهن و فلزات پایه

اکتبر 26, 2016

کشورهای منطقه در تحقیقات مواد معدنی مشارکت کنند.

رئیس هیات عامل ایمیدرو از کشورهای منطقه دعوت کرد تا در اجرای طرح های تحقیقات فرآوری مواد معدنی، مشارکت کنند.