سنا

جولای 11, 2015

باید زنجیره تولید در گروه معدنی ها تکمیل شود

نکته مهم در گروه معدنی ها این است که نیاز جهان به فلزات اساسی کم نمی شود و اگر سهامداران یک نگاه بلند مدت به شرکت های سرب و روی داشته باشند، نسبت به سودآوری این صنعت آسوده خاطر هستند.