سرمد روزبه کارگر

آگوست 1, 2015

ظرفیت تولید معادن تا ۶۰درصد افزایش می‌یابد

یکی از اهداف مهم برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه معدن ایران افزایش ظرفیت تولید مواد معدنی و همچنین گسترش فعالیت‌های اکتشافی به عنوان پایه معدنکاری است.