دانش روز

می 10, 2016

نیروی‌انسانی؛ شاه کلید بهره‌وری معدن

حرکت به سوی دانش‌بنیان کردن فعالیت‌های صنعتی از مواردی است که در اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شده است.