حمامی‌تتماج

اکتبر 17, 2015

خواب زمستانی معادن کوچک و خصوصی در فصل سرما

شرایط جوی هر سرزمین برای فعالیت در بخش تولید از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا فعالیت در همه بخش‌های تولیدی در فضای سرپوشیده انجام نمی‌شود و بسیاری از آنها مانند فعالیت‌های معدنکاری در محیط‌های باز انجام می‌شوند.