بورس

سپتامبر 4, 2021

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام ( نوبت دوم)

آگوست 11, 2021

مصاحبه جناب آقای مهندس ابراهیم جمیلی در خصوص اتفاقات اخیر سهام شرکت زرین معدن آسیا

آوریل 3, 2017

صنعت روی و سرنوشت خاک های کم عیار

در میان شرکتهای فعال صنعت روی، زرین معدن آسیا تنها شرکتی است ریسک ایجاد شده بابت انگوران را به عنوان یک فرصت می بیند. این شرکت […]
ژانویه 9, 2016

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت زرین معدن آسیا

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۴/۱۰/۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده راسس […]