بهره‌وری

می 4, 2016

افزایش سهم معدن در تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی یکی از مقیاس‌های سنجش اقتصاد هر کشور است که از عوامل و بخش‌های مختلف اقتصادی تاثیر می‌پذیرد.
ژانویه 17, 2016

افزایش بهره‌وری معادن با همکاری دانشگاهیان

دولت برای حمایت از بخش‌های مختلف صنعت و معدن و برای پیشبرد اهداف در سطح کلان آیین‌نامه‌ها و لوایح مختلفی را به تصویب می‌رساند و در صورت نیاز آن را به مجلس شورای اسلامی برده و تبدیل به قانون می‌کند.
ژانویه 3, 2016

تدوین استراتژی بهره‌وری معادن، پیش نیاز جذب سرمایه

استفاده بهینه از ذخایر معدنی و بکارگیری آنها در صنایع وابسته یکی از برنامه‌هایی است که در دستورکار بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه همچون ایران قرار دارد.