ایلنا

دسامبر 15, 2014

ایلنا / جشنواره گل زرین معدن آسیا مقابل افغانستان

نخستین روز مسابقات واترپلوی جام باشگاه های آسیا با برتری زرین معدن آسیا و آستانه به پایان رسید.