اوباما

ژانویه 6, 2016

کمک اوباما به اکتشاف معدن در فضا

شهروندان ایالات متحده می توانند از این پس به طور قانونی حق مالکیت معادن در فضا را داشته باشند، این اتفاق پس از امضا قانون مبنی بر اجازه تملک توسط باراک اوباما انجام شد.