آلومینیوم، مس، روی، سرب، نیکل، قلع و نقره

سپتامبر 17, 2017

قیمت محصولات معدنی به دوره صعود برگشت

در چند ماه ابتدای سال اغلب محصولات معدنی افت قیمت را تجربه کردند اما دوباره نمودارهای جهانی از افزایش قیمت این محصولات حکایت می کنند.