سپتامبر

سپتامبر 30, 2015

سرب و روی همچنان بر مدار نزولی/تشریح جزییات قیمت ها در بازار

بررسی روند قیمت های سرب و روی در بازار ایران نشان می دهد بهای این دو فلز نیز همچون مس در هفته اخیر کاهشی بوده و هست.
سپتامبر 27, 2015

بخش معدن نیاز به تصمیمات جهشی دارد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش معدن براساس ششمین برنامه توسعه کشور باید مورد توجه ویژه ای قرار گیرد و در مفاد برنامه، تصمیمات جدی و جهشی برای این حوزه باید گنجانده شود.
سپتامبر 25, 2015

چراغ سبز روحانی برای ورود شرکت‌های معدنی آمریکایی به ایران

رییس جمهوری تصریح کرد: تهران برای حضور شرکتهای آمریکایی منعی قایل نیست و این شرکتها نیز می توانند در فضایی رقابتی از شرایط پساتحریم، برای سرمایه گذاری و انتقال فناوری به ایران بهره بگیرند.
سپتامبر 23, 2015

اعضای هیات رییسه کمیسیون معدن خانه اقتصاد معرفی شدند.

انتخابات کمیسیون معدن خانه اقتصاد روز گذشته انجام و ترکیب هیات رییسه مشخص شد.
سپتامبر 21, 2015

حفاری افقی و منحنی؛ میراث صنعت نفت برای معدن

حفاری یکی از بخش‌های مهم در حوزه فعالیت‌های معدنی است و از مراحل ابتدایی کار معدن، یعنی اکتشاف به عنوان یک نیاز مهم و اصلی مطرح است.