چرا کارشناسان معدنی، همفکر نیستند؟

مواد معدنی پرکاربرد در صنایع از نگاه کارشناسان
اکتبر 25, 2015
قیمت سرب و روی همچنان در کف قیمت
اکتبر 26, 2015

برای درک دلیل تناقض در گزارش‌های بین‌المللی، باید آنها را به طور دقیق مورد بررسی قرار داد. شاید افزایش قیمت‌های مورد انتظار برخی از موسسات و نهادهای منتشرکننده گزارش‌ها، به‌دلیل کاهش عرضه و تولید شرکت‌های معدنی بزرگ باشد.

این وضعیت در بازار بسیار مشاهده می‌شود و همانطور که در سال‌جاری هم دیده شد، ممکن است برای بسیاری از تولیدکنندگان، فعالیت با توجه به قیمت‌های کنونی صرفه اقتصادی نداشته باشد و آنها تولید خود را کاهش داده یا از بازار خارج شوند. این اتفاق می‌تواند باعث توازن نسبی دوباره در بازار جهانی و رشد قیمت‌ها شود. به‌طور کلی پایین آمدن حجم برداشت می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد. در گزارش سازمان‌های مختلف در صورتی که آنها احتمال وقوع چنین اتفاقی را بدهند، انتظار بهبود قیمت‌ها قابل پیش‌بینی خواهد بود. از طرفی، اختلاف‌نظر بین کارشناسان و گزارش‌های مختلف نهادهای تحقیقاتی و سیاستگذاری جهانی همواره بوده است؛ چنین وضعیتی هم در زمان بحران جهانی و هم قبل و بعد از آن وجود داشت. این موضوع که گزارش برخی از موسسات و نهادها با بقیه گزارش‌ها، تناقض‌هایی داشته باشند، طبیعی است. ریشه این گزارش‌ها و نتیجه‌گیری‌های هر کدام از آنها، فرضیات شان است و با توجه به ادراک هر کدام از آنها از اوضاع و فرضیات متفاوت، طبیعی است که تحلیل‌ها با یکدیگر اختلاف پیدا کنند. باید بررسی کرد و دید که فرضیات هر کدام از این گزارش‌ها چه بوده و دلیل اختلاف‌های آنها چیست. در هر صورت، به دلیل آنکه هر کدام از این گروه‌های تحقیقاتی با توجه به احتمالات و فرضیات خود به پیش‌بینی آینده پرداخته‌اند، نمی‌توانند به‌طور قطع بگویند که چه اتفاقاتی خواهد افتاد و همیشه پیش‌بینی آنها از شرایط آینده بازار، احتمالی است. در هر صورت، علاوه بر ۳ گزارش بین‌المللی اشاره شده در این مبحث، موسسات و نهادهای معتبر بین‌المللی دیگری هم وجود دارند که برآوردهای خود را درباره آینده بازار فلزات و محصولات معدنی ارائه می‌کنند. اما نمی‌توان انتظار داشت که تمام آنها درباره آینده نظر یکسانی داشته باشند. از طرفی با وجود آنکه برخی از گزارش‌ها خبر از رونق بازار در آینده نزدیک می‌دهند، نمی‌توان انتظار داشت که چنین موضوعی تحقق پیدا کند. در چند سال گذشته، چین موتور اقتصاد جهان بوده است و کاهش رشد اقتصادی آن و در نتیجه، افت تقاضایش، اقتصاد جهان را با مشکلات زیادی مواجه کرده و این موضوع به‌طور غیرمستقیم شرایط دشواری برای شرکت‌های معدنی جهان پدید آورده است.
در حال حاضر، مصرف جهان مانند چند سال گذشته نیست اما عرضه همچنان وجود دارد. این موضوع باعث شده که رکود بر بازارهای جهانی حکمفرما باشد. در مجموع شاید بتوان برای یک کالای خاص و در یک برهه زمانی شاهد بهبود شرایط بازار و روند صعودی قیمت‌های آن باشیم، اما به طور کلی نمی‌توان در آینده کوتاه‌مدت انتظار خروج شرکت‌های معدنی جهان را از شرایط بحرانی داشت.
محمودرضا الهی‌فرد – مدیر عامل کارگزاری سی ولکس کالا

منبع: گسترش صمت