مناطق ممنوعه معدنکاری یکبار برای همیشه مشخص شود

باید زنجیره تولید در گروه معدنی ها تکمیل شود
جولای 11, 2015
توسعه معدن مورد تاکید مجلس و دولت است
جولای 14, 2015

 

مناطق ممنوعه معدنکاری یکبار برای همیشه از سوی هیات دولت و در سطوح بالا مشخص شود.

محمدجعفر صادقی پناه؛ عضو هیات مدیره خانه معدن ایران در گفتگو با خبرنگار معدن ۲۴ با بیان این مطلب گفت: معدنکاران نیز به محیط زیست اعتقاد دارند ولیکن نمی توان تولید را تعطیل کرد و اشتغال ایجاد نکرد.

وی در ادامه افزود: هنر معدنکاران این است که با یک دید ملی و با کمترین خسارت و آسیب وارد شده به محیط زیست بتواند بیشترین تولید و اشتغال را ایجاد کند.

صادقی پناه خاطر نشان کرد: معدنکار طرح بهره برداری از معدن را باید طوری بنویسد که به مسایل محیط زیست و منابع طبیعی نیز توجه شود و در این راستا سازمان محیط زیست و منابع طبیعی باید واحد شوند.

عضو هیات مدیره خانه معدن ایران تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته معدنی مشکلی میان محیط زیست و معدنکاران وجود ندارد بنابراین ما هم خواهیم توانست این مشکل را حل کنیم تنها کافیست مناطق ممنوعه معدنکاری یکبار برای همیشه مشخص شود و بقیه مناطق طبق ضوابط فعالیت های معدنکاری انجام شود.

منبع: معدن ۲۴