استراتژی

 • جلب رضایت مشتری
 • ارج نهادن به منافع و خواسته های مشتری
 • تولید محصولات با کیفیت برتر در سطح استانداردهای جهانی و افزایش صادرات آن به اقصا نقاط دنیا
 • رعایت استانداردهای زیست محیطی
 • رعایت ارزش های محوری شرکت
 • احترام به منافع جامعه بشری
 • رشد و ارتقاء منافع ذینفعان شرکت از طریق تولید کنسانتره سرب و روی با خلوص و کیفیت برتر و فروش آن در بازارهای داخلی و خارجی
 • تدوین شرح شغل و شرایط احراز
  تدوین شرح شغل و شرایط احراز مشاغل در شرکت این کمک را به مدیران می کند که بتوانند برنامه ریزی دقیقی در جابجایی، ارتقاء و سیاستگذاری جذب را داشته باشند.
 • سیستم اطلاعات منابع انسانی
  با استفاده از پایگاههای داده اطلاعات در ارتباط با نیروی انسانی سازمان، اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری مدیران ارشد شرکت (بهسازی، آموزش، استخدام، ارزشیابی، ارتقاء و…) در خصوص مدیریت منابع انسانی فراهم می سازد.
 • تدوین استراتژی منابع انسانی
  تدوین استراتژی منابع انسانی در شرکت به منظور مدیریت و اداره استراتژیک پایدار، با ارزش ترین دارائی‌های شرکت، یعنی کارکنانی که در شرکت کار می کنند و منفرداً در کنار هم به شرکت در وصول به اهداف کمک می کنند.
 • اجرای نظام آراستگی محیط (۵s) در شرکت.
 • اجرای نظام پیشنهادات در شرکت وارج نهادن به پیشنهادات سازنده.
 • ارزیابی عملکرد
  اجرائی نمودن سیستم ارزشیابی عملکرد در شرکت به منظور استفاده در طرح کارانه، ادامه همکاری در شرکت و…
 • آموزش
  نیاز سنجی آموزشی در شرکت بر اساس آن برنامه ریزی آموزشی در کلیه رده‌ها.