کنسانتره سرب

پس از مجموعه عملیات کانه آرایی بر روی ماده معدنی، محصولی به نام کنسانتره سرب تولید می‌شود که مشخصات فنی آن شامل عیار، نوع و مقدار سایر کانیهای همراه است. این محصول دارای استاندارد شماره‌ ۰۰۰۴۲ /۷۲/۷۳ می‌باشد.

ویژگیهای کنسانتره سرب
lead

آنالیز محصولات اعلام شده بالا  با توجه به ماده معدنی استخراجی از معادن مختلف قابل تغییر است.