ظرفیت های بی پایان بازار سرب

اقتصادی شدن معادن کم عیار سرب و روی
آوریل 25, 2015
کشتی همکاری معدنی ایران و هند در چابهار پهلو می گیرد
می 23, 2015

ظرفیت های بی پایان بازار سرب

فلز سرب ، عرضه و تقاضای خوب و معقولی دارد اما بتازگی معامله گران در بازارهای فلزات پایه آن را نادیده گرفته اند که به هر صورت رفع این بی توجهی می تواند در سال جاری به بازار این فلز گرمی دهد. با وجود کاهش تقاضا برای سرب در چین انتظار می رود که بازار جهانی سرب در سال آینده به سمت کمبود و یا در شرایط تعادل کنونی خود به سمت اندکی عرضه مازاد حرکت کند.

تحلیلگران برای بهبود بازار سرب شانسی قائل نیستند و معتقدند این فلز هم مانند مس عملکرد ضعیفی از جنبه کمی و کیفی و عرضه و تقاضا در بازار داشته است.در حقیقت تحلیلگران بسیاری معتقدند که سرب به عنوان فلزی که حداقل گرمی را در بازار ایجاد کرده است، بازار راکدی داشته باشد.

با این وجود نباید به این فلز بهای کمی دارد چون فلزی است قدیمی که کاربرد وسیعی در صنایع مختلف داشته و کاربرد آن در آینده در صنایع گسترده تر نیز خواهد شد.

با وجود اینکه سرب مانند تمام کالاهای دیگر در حال حاضر بازار راکدی دارد اما بازار آن در میان مدت به مدد کاربردهای کلیدی آن در صنایع و با توجه به قیمت های پایین کنونی بنزین که احتمالا فروش خودرو را افزایش خواهد داد، شکوفا خواهد شد.

همزمان این نگرانی نیز وجود دارد که با کندی رشد اقتصادی در چین (بزرگترین مصرف کننده سرب در جهان) و مقابله به آلودگی هوا در این کشور بازار سرب دچار بحران شود. چین در حال حاضر ۴۰ تا ۵۰ درصد کل سرب و روی جهان را به خود اختصاص داده که سه برابر سایر مناطق در جهان است.

از آنجا که بازار سرب نسبتا کوچک است بنابر این از نظر تحلیلگران یکی از فلزات پایه ای است که سوداگری در بازار آن اندک بوده و این عرضه و تقاضاست که قیمت های آن را تعیین می کند.

اکثر تحلیلگران صنعتی پیش بینی می کنند که بازار سرب امسال و شاید تا پایان سال ۲۰۱۶ با اندکی کمبود مواجه شود که موجب تقویت قیمت ها خواهد شد و مانند دیگر فلزات پایه که در ماه های اخیر قیمت آن کاهش پیدا کرده است مجددا قیمت آن افزایش پیدا کند.

با توجه به اینکه موجودی انبارهای سرب بورس فلزات در حال حاضر نسبت به مصرف آن پایین است و کاهش موجودی انبارهای چین نیز از میزان ذخایر آن کاسته است باید بازار سرب مجددا جذاب شده باشد. اگر این اتفاق بیفتد عملکرد آن در بازار به بهترین سطح رسیده و از دیگر فلزات پایه حتی نیکل و روی نیز پیشی خواهد گرفت.

این بدین مفهوم نیست که بازار سرب در سال جاری بدون چالش بوده است بلکه تحت تاثیر موضوعات متعددی همچون اقتصاد کلان، ژئوپلیتیک در اروپا و خاورمیانه و نیز دیگر مسایل خاصی در آسیا، روسیه، برزیل و سایر مناطق در جهان که تمام کالاها متاثر از آن بوده اند، قرار گرفته است. اما بزرگترین نگرانی بازار سرب وضعیت روندی اقتصادی در چین است که واکنش و آثار آن در سرتاسر بازار جهانی سرب طنین افکن شده است.

منبع: گسترش صمت