ضرورت به صفر رسیدن حوادث معدنی

جذابیت بخش معدن در سایه تحریم ها
ژوئن 22, 2015
بخش خصوصی از پهنه های معدنی استقبال نکرد
ژوئن 26, 2015

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران گفت: رعایت ایمنی و پیشگیری از حوادث معدنی باید با جدیت دنبال شود تا روزی بتوانیم حوادث معدنی را به صفر برسانیم.

وجیه اله جعفری در گردهمایی مدیران HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) مجتمع‌های زیر مجموعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، با بیان این مطلب اعلام کرد: رعایت ایمنی و پیشگیری از حوادث باید بیش از گذشته با جدیت دنبال شود و با برنامه‌ریزی دقیق بتوانیم به روزی دست یابیم که حوادث معدنی به صفر برسد.

وی افزود: اجرای اصولی مسائل مربوط به بهداشت، ایمنی و محیط زیست همچون تجزیه و تحلیل مباحث ایمنی برای کاهش حوادث، نهادینه شدن ایمنی و تبدیل آن به فرهنگ، حفظ محیط زیست، برگزاری جلسات ویژه حداقل یکبار در ماه و ارائه گزارش عملکرد و نیز لزوم توجه جدی به بحث آموزش و تشویق کارکنان به اجرای نظام پیشنهادات، می‌تواند ضامن موفقیت مدیران در اجرای ایمنی باشد.

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با اشاره به اینکه بحث ایمنی تنها به ایمنی معادن و کنترل تجهیزات خلاصه نمی‌شود، افزود: اگر بخش سلامت و محیط زیست هم مورد توجه قرار نگیرد نمی‌توان زنجیره ایمنی را کامل کرد. به طور مثال در بحث بهداشت، اگر مباحث به درستی اجرا و رعایت نشود، زیانبار بوده و می‌تواند تلفات جانی به همراه داشته باشد، از این رو، در مدیریت HSE باید به تمامی مباحث توجه شود.

 منبع:معدن نیوز