صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

پخش مستقیم مجمع عمومی “فزرین”
جولای 12, 2017
گام جدید لوکزامبورگ برای ارتقای معدنکاری در فضا
جولای 18, 2017

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

شرکت زرین معدن آسیا  (سهامی عام )

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰

سرمایه ۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

 

 

پیرو آگهی دعوت منتشره توسط هیئت مدیره شرکت در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۷۵۹ مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت زرین معدن آسیا  (سهامی عام ) راًس ساعت ۱۰ صبح  روز شنبه  مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران واقع در تهران – خیابان طالقانی – نبش خیابان فرصت ( موسوی) – پلاک ۱۷۵ طبقه ۸  با حضور (۷۸/۹۱) درصد صاحبـان سهام،

( اصالتاً ، ولایتاً ، وکالتاً و یا به نمایندگی) ایشان بشرح لیست حاضرین پیوست  و با حضور نماینده محترم بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید .

انتخاب هیئت رئیسه :

 

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید و اعلام رسمیت جلسه ، بر اساس ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه جلسه اقدام و درنتیجه :

·        آقای حسین سلیمی به شماره ملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ به نمایندگی از بنیاد نیکوکاری جمیلی به سمت رئیس جلسه

·        آقای حسین جوادی به شماره ملی ۲۵۹۲۸۷۶۷۹۰ به سمت ناظر جلسه

·        آقای مجتبی بزرگ به شماره ملی ۵۲۰۹۴۴۴۳۹۲ به سمت ناظر جلسه

·        آقای شهرام کدخدایی به شماره ملی ۴۱۳۰۵۴۷۷۸۱ به سمت منشی جلسه

انتخاب شدند، آنگاه هیئت رئیسه ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی شرکت کنندگان در جلسه و احراز حضور اکثریت قانونی صاحبان سهام، با نام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه بشرح زیر قرائت گردید.

دستور جلسه :

·        استماع گزارش هیات مدیره ،گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

·        بررسی و تصویب ترازنامه و صورت سود ( زیان) شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

·        اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود شرکت

·        انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۶ و تعیین حق الزحمه ایشان

·        تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

·        تعیین پاداش اعضای هیات مدیره شرکت

·        سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

مصوبات مجمع :

ابتدا گزارش عملکرد هیئت مدیره به مجمع توسط مدیر عامل شرکت، و سپس گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰ قرائت شد و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر تصمیمات ذیل با اکثریت آراء سهامداران حاضر در جلسه اتخاذ گردید.

۱- صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- مجمع مقرر نمود مبلغ ۱۴۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (یکصد و چهل و چهار میلیارد ریال) خالص (به ازاء هر سهم ۸۰۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و در مهلت مقرر پرداخت گردد.

۳- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که به تایید بازرس قانونی رسیده است مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۴- موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی  ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴  به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال و اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی به هیئت مدیره تفویض گردید.

 

* بازرسین تعهد و اقرار می نمایند که هیچ نسبت فامیلی اعم از نسبی وسببی با مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود یا همسرشان نیز از مدیران و مدیر عامل بطور موظفی حقوقی دریافت نمی کنند و هیچگونه پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت های مندرج در مواد ۱۴۷ و ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و اصل ۱۴۱ قانون اساسی ،شامل نمی شوند.

۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۶- پاداش هیئت مدیره به مبلغ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به صورت ناخالص از محل سود انباشته تعیین گردید.

۷- حق حضور هر یک از اعضاء هیئت مدیره غیرموظف به ازاء حداقل تشکیل یک جلسه در ماه به مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تعیین گردید.

۸- مجمع به آقای شهرام کدخدایی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها  و پرداخت حق الثبت و هزینه های قانونی ، نسبت به ثبت این صورتجلسه و  امضاء ذیل دفاتر قانونی اقدام نماید

ختم جلسه :

جلسه درساعت ۱۲:۰۰ با صلوات حاضرین خاتمه یافت.