سرب و روی ایران؛ بازاری با مزیت بالا و نوسان اندک

سمینار تخصصی سرب و روی و بازار امروز (۲۸بهمن) در اتاق بازرگانی ایران باحضور فعالان این صنعت آغاز بکار کرد.
فوریه 17, 2015
عضو انجمن سرب و روی عنوان کرد: فرار سرمایه معدنی ایران به ترکیه
فوریه 18, 2015

 به گزارش روزنامه گسترش صمت، سمینار تخصصی»سرب و روی و بازار «دیروز در محل اتاق بازرگانی ایران با حضور فعالان اینصنعت آغاز به کار کرد. در همایش چشم انداز صنعت سرب و روی و بازار که با هدف ارتقای این صنعت برگزار شد، چالش کمبودخوراک کارخانه های سرب و روی و نیاز به اکتشافات جدید در پهنه های معدنی و همچنین تعیین تکلیف معدن مهدی آباد به عنوان محتمل ترین راه تامین خوراک معادن مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این نشست فعالان بخش خصوصی سرب و روی کشورخواستار حمایت دولت از توسعه این صنعت در راستای افزایش اشتغال و استفاده از مزیت های سرب و روی شدند.

ابراهیم جمیلی، عضو هیات مدیره انجمن سرب و روی در این نشست با اشاره به ظرفیت های موجود در صنعت سرب و روی گفت:در چند سال اخیر حمایت چندانی از این صنعت نشده و با توجه به کشف معادن در ترکیه و سرمایه گذاری قزاق‏ها، اوضاع برای ایرانخیلی مطلوب نبوده است. وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در ترکیه به منظور احداث نخستین کارخانه فرآوری به کمک ایران یا موجب شده که از صنعت سرب و روی ایران غافل بمانی، ادامه داد: اگر بتوانیم مناطق اکتشافی و مناطق متروکه که بی استفادهمانده‏اند را واگذار کنیم اتفاقات خوبی حاصل می شود. البته پیش نهاد واگذاری شده اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. عضو هیاتمدیره انجمن سرب و روی با بیان اینکه در کارخانه‏های فرآوری سرب و روی تنها ۳۵ درصد مواد اولیه از داخل کشور و مابقی از طریقواردات تامین می شود، اظهار کرد: با فعال شدن معدن مهدی آباد این ظرفیت تا ۳ برابر افزایش پیدا می‏کند. جمیلی با بیان اینکه ازاین طریق توان صادراتی و اشتغالزایی در این صنعت افزایش پیدا می کند، ادامه داد : به همین دلیل باید به دنبال ایجاد فرصت وجذب سرمایه گذاری باشیم.

 ایران، چهارمین تولیدکننده سرب و روی

در ادامه این نشست محمدرضا بهرامن، دبیر خانه معدن با بیان اینکه ایران چهارمین کشور تولیدکننده سرب و روی در آسیاست،گفت: این مسئله یک مزیت بزرگ است که باید از آن به نحو احسن استفاده شود. وی با اشاره به اهمیت بخش خصوصی در اینحوزه اظهار کرد: فعالیت بخش خصوصی در بخش معدن می تواند نتایج بسیار مطلوبی ایجاد کند و باید به این نکته توجه کرد کهفضای اقتصادی یک منطقه زمانی که معدنکاری در آنجا ایجاد شود بسیار دگرگون می شود.بهرامن دلیل دور شدن سرمایه از معادنایران را نبود بهره‏وری در این حوزه عنوان کرد و افزود: باید بتوانیم سطح دانش را افزایش دهیم تا از این طریق بنگاه های موفقیداشته باشیم. نایب رییس خانه معدن ایران با اشاره به اینکه بخش خصوصی معدن امروز تاثیر خوبی روی مسئولان و تصمیم‏گیریها دارد اما این تاثیر بازهم باید افزایش یابد، گفت: ما چند روز قبل شاهد بودیم کمیسیون تلفیق مجلس به دنبال گرفتن بهرهمالکانه از تمامی معادن بود.

وی افزود: ما باید با رایزنی با نمایندگان مانع این کار شویم، تشکل خانه معدن و تشک لهای سرب و روی یکی است و باید در اینباره با یکدیگر همکاری کنند.