بازدید سهامداران از شرکت زرین معدن آسیا

باید صنایع فرآوری در کنار معادن تاسیس شوند.
مارس 1, 2016
امید برای تحول بخش معدن
مارس 2, 2016

بازدید سهامداران از شرکت زرین معدن آسیا در تاریخ ۹۴/۱۲/۶ در محل شرکت انجام شد که طی این مراسم سهامداران محترم به همراه مدیریت کارخانه از بخش های مختلف کارخانه ( فاز های ۱ و ۲ و پروژه هوی مدیا ) بازدید کردند. پس از بازدید مدیریت ارشد گروه صنعتی و معدنی زرین ضمن خوشامدگویی به میهمانان از برنامه ها و پروژه های بعدی این شرکت صحبت کردند و به سوالات میهمانان در جمع در رابطه با شرکت پاسخ دادند.مراسم بازدید با صرف ناهار و تقدیم هدایا از طرف شرکت اختتام یافت.