بازار روی بهتر از مس می شود.

درخشش جهانی زرین معدن آسیا
اکتبر 18, 2016
روان‌سازی تعرفه‌ها عامل رشد ۳۰ درصدی صادرات
اکتبر 22, 2016

تحلیلگری در یک متن پژوهشی در متال بولتن آورده است: ما باور داریم در طول سه تا شش ماه آینده مس به رویکرد ضعیف تر خود نسبت به روی با وجود منابع در دسترس بیشتر ادامه خواهد داد، در حالی که بازار روی به معضلات خود ادامه می دهد.

تحلیلگری در یک متن پژوهشی در متال بولتن آورده است: ما باور داریم در طول سه تا شش ماه آینده مس به رویکرد ضعیف تر خود نسبت به روی با وجود  منابع در دسترس بیشتر ادامه خواهد داد،  در حالی که بازار روی به معضلات خود ادامه می دهد.

به گزارش معددن ۲۴ با وجود اینکه تولید بیش از حد، فاکتور اصلی  نوسان قیمت مس است، تحلیلگران باور دارند عوامل دوره ای نیز در این نوسان نقشی ایفا می کنند زیرا تقاضا برای مس به طور کلی در این زمان از سال افت  می کند که منجر به نوسانات قیمت می شود.

از طرف دیگر پیش بینی گلدمن ساچز نیویورک یک افزایش قیمت روی را با توجه به فشار در بازار کنسانتره در طول زمستان نشان می دهد که منجر به توقف تولیدات کارخانجات چین می شود.

منبع: معدن ۲۴