آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

مهر / حضور واترپلوی زنجان بانام زرین معدن آسیادر جام باشگاه های آسیا
نوامبر 20, 2014

 .

بشماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰ با سرمایه ثبت شده ۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت
می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۱ دی ماه سال ۱۳۹۲ در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران واقع در تهران خیابان طالقانی نبش خیابان فرصت (موسوی) پلاک ۱۷۵ طبقه ۸ تشکیل می شود ، حضور بهم رسانند .

دستور جلسه:

۱- انتخاب هیأت مدیره

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می‏باشد.

وفق ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ، بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید بمنظور اخذ برگ حضور در جلسه ، با در دست داشتن اصل برگ سهام و کارت شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی و یا وکالت نامه رسمی جهت وکلای سهامداران و معرفی نامه برای اشخاص حقوقی در ساعات اداری روز چهارشنبه ۱۸/۱۰/۹۲ به امور سهام شرکت واقع در : تهران ، سعادت آباد ، خیابان سرو ، بین میدان سرو و میدان کتاب پلاک ۱۲۶ طبقه ۴ مراجعه نمایند .

هیئت مدیره شرکت زرین معدن آسیا ( سهامی عام )